Onze dienstverlening

Beschermingsbewind

Wat is beschermingsbewind

Beschermingsbewind is een maatregel die door de rechtbank opgelegd kan worden als iemand (tijdelijk) niet meer in staat is zijn/haar financien te beheren. Een bewindvoerder wordt vervolgens aangesteld om de financiele huishouding in goede banen te leiden.

Balans Financiële Zekerheid kan voor u optreden als bewindvoerder. Met ervaren medewerkers zorgen wij dat we samen met u gaan werken aan stabiele toekomst. 

Hoe werkt beschermingsbewind

Als u zich bij ons aanmeldt voor beschermingsbewind plannen we samen met u en uw eventuele begeleiding een kennismakingsgesprek. Tijdens dit gesprek nemen we alle belangrijke informatie door. Vervolgens verwerken wij alle informatie in een verzoekschrift dat we namens u opsturen naar de rechtbank.

De rechtbank beoordeelt het verzoek en nodigt u uit voor een zitting. Tijdens deze zitting wordt uw situatie besproken en besluit de rechtbank of er voor u wel of geen beschermingsbewind wordt uitgesproken. Bij een positieve uitspraak stelt de rechtbank een beschikking op. Deze beschikking wordt opgestuurd naar u en naar Balans Financiële Zekerheid. Met deze beschikking mogen wij voor u gaan communiceren met instanties.

Wat betekent dat voor mij

Vanaf het moment dat de beschikking ontvangen is nemen wij alle financiële administratie uit handen. Dit betekent dat we alle banken gaan aanschrijven om uw rekeningen over te nemen, we schrijven alle relaties aan met het verzoek om voortaan met onze organisatie te communiceren en benaderen eventuele schuldeisers om te kijken hoe we naar oplossingen kunnen toewerken. Alle geldzaken worden vanaf dat moment door ons geregeld, u ontvangt eens per week (of anders indien wenselijk) een vast bedrag aan leefgeld voor uw levensonderhoud.

Hoelang duurt beschermingsbewind
Beschermingsbewind wordt uitgesproken zonder einddatum oftewel voor zolang als het nodig is. Als regel geldt dat het beëindigd gaat worden als de noodzaak waarom er beschermingsbewind is aangevraagd is komen te vervallen. Stel u was verslaafd en bent inmiddels volledig clean, kan er bij de rechtbank een verzoek gedaan worden om het beschermingsbewind weer op te heffen.

Schulden
Als er sprake is van schulden gaan wij namens u een uitgebreide inventarisatie maken van de schuldenlast. Als er sprake is van een beperkte schuldenlast (in verhouding tot het inkomen) pogen we met de schuldeisers tot betaalafspraken te komen. Is de schuldenlast problematisch, kunnen we u doorverwijzen naar de gemeentelijke schuldhulpverlening. Voorwaarde voor schuldhulpverlening is wel dat uw situatie volledig stabiel is.

Tarieven
De tarieven voor beschermingsbewind worden jaarlijks vastgesteld door de overheid. Deze tarieven worden vastgesteld in de regeling ‘beloning curatoren, mentoren en bewindvoerders’. U vindt de actuele tarieven op de pagina 'tarieven'.

Beschermingsbewind kan vergoed worden door de gemeente, dit wordt dan bekostigd vanuit de bijzondere bijstand. De voorwaarde is dat u een minimaal inkomen heeft en niet beschikt over eigen vermogen. Komt u hiervoor in aanmerking, verzorgen wij voor u de aanvraag bij de betreffende gemeente.

Zet de eerste stap en neem contact op!

Budgetbeheer

Wat is budgetbeheer

Budgetbeheer is een lichtere maatregel dan het beschermingsbewind. Er is geen tussenkomst vanuit de rechtbank en bij budgetbeheer sluit u direct een overeenkomst af met Balans Financiële Zekerheid. Wij verzorgen uw administratie op basis van een volmacht en doen dit op een manier zoals u dit wenst. Voor meer informatie over de inhoud verwijzen we u graag naar de informatie hiernaast.

Hoe werkt budgetbeheer

Voor budgetbeheer geldt dezelfde opstartprocedure als bij beschermingsbewind. Doordat de rechtbank niet tussen beide komt, is de doorlooptijd veel korter. We stellen een contract en een volmacht op die u beide ondertekent, met deze documenten kunnen we voor u starten met onze dienstverlening. Met deze volmacht verzoeken wij instanties waarmee u te maken heeft om voortaan met ons te communiceren. Zij zijn hier niet toe verplicht, maar werken hier vaak wel aan mee.

Wat betekent dat voor mij

Afhankelijk van het pakket dat u afneemt gaan we samen met u zorgdragen voor stabilisatie. We hanteren hiervoor een drietal pakketten waarmee wij denken u altijd een passende dienst te kunnen aanbieden. De pakketten die we aanbieden zien er als volgt uit:

Budgetbeheer Basis
Met het pakket 'basis' willen wij vooral zorgdragen voor de betaling van de primaire lasten. In dit relatief goedkope pakket, ontvangen wij al uw inkomsten en betalen we voor u de onderstaande lasten. Na betalingen van onderstaande lasten storten we eens per maand het restant van uw inkomen aan u door.

1. De huur
2. De energie
3. Het water
4. De zorgpremie
5. Restant saldo wordt 1 keer per maand overgemaakt

Budgetbeheer Compleet
Het pakket 'compleet' is een uitbreiding op het pakket 'basis'. Naast de primaire vaste lasten, betalen we in dit pakket ook alle overige vaste lasten. Uiteraard is het hierbij wel belangrijk dat wij alle rekeningen en betalingsverplichtingen die u heeft van u ontvangen. Er is geen beperking voor het aantal vaste lasten dat u wilt doen. 

In tegenstelling tot pakket 1, betalen we bij pakket 'Compleet' niet eens per maand het restant saldo aan u door, maar werken we met een vast bedrag aan leefgeld. Dit leefgeld wordt afgestemd op uw wensen, dit kunnen we bijvoorbeeld wekelijks of maandelijks overmaken.

Budgetbeheer Opmaat
Het laatste pakket 'Opmaat' is speciaal opgesteld voor wanneer er sprake is van (problematische) schulden. In dit pakket doen wij eigenlijk alles wat we ook aanbieden in pakket 'basis' en 'compleet', echter gaan we in dit pakket namens ook u ook kijken wat de mogelijkheden zijn om uw schulden aan te pakken. 

Is de schuldenlast enigszins beperkt en is er binnen uw budget ruimte om af te lossen, zullen we gaan onderhandelen met de schuldeisers om te kijken of we tot betaalafspraken kunnen komen. Is de schuld te groot, of weigeren schuldeisers mee te werken, begeleiden we u mits uw situatie dit toe laat naar een schuldentraject bij de betreffende gemeente.

Overige dienstverlening
Bijzondere werkzaamheden zijn niet in de bovengenoemde pakketten inbegrepen. U kunt hierbij dan denken aan het indienen van belastingaangiften, de aanvraag van kwijtscheldingen, budget coaching aan huis of algemeen financieel advies. We denken en kijken graag met u mee. Voor deze dienstverlening rekenen we een vast uurtarief, zie hiervoor onze pagina 'tarieven'.

Hoelang duurt budgetbeheer
Bij aanvang van het budgetbeheer ondertekend u een contract en een volmacht. In dit contract staat opgenomen dat u bij aanvang van het budgetbeheer een verplichting aan gaat voor tenminste 6 maanden. Na een periode van 6 maanden geldt er een opzegtermijn van 1 kalendermaand. Voorbeeld, u maakt op 20 maart kenbaar dat u wilt stoppen, dan beëindigen wij onze diensten per 30 april. 

Wij respecteren uw keuze om wel of geen gebruik te maken van onze diensten en zullen bij opzegging dan ook pogen om alles weer zo compleet mogelijk aan u terug over te dragen. Hiermee bepaalt u als het ware zelf de looptijd van uw overeenkomst met ons.

Eigen motivatie is belangrijk
Als bewindvoerder beschikken wij over een rechterlijke beschikking waarmee we ook zonder uw instemming namens u mogen handelen. In het geval van budgetbeheer blijft u zelf ook verantwoordelijk voor uw situatie. Zonder uw medewerking zijn wij namelijk erg beperkt in ons handelen. Als u een traject 'budgetbeheer' bij ons wilt starten is het belangrijk om de verwachting naar elkaar open eerlijk naar u uit te spreken.

Mocht blijken dat 'budgetbeheer' niet het gewenste resultaat bereikt, bijvoorbeeld omdat instanties weigeren mee te werken op een onderhandse volmacht, dan kunnen wij, mits daartoe voldoende aanleiding is, zorgen voor het indienen van een verzoekt tot beschermingsbewind bij de Rechtbank. We zetten dit proces alleen in gang, als u hier zelf ook volledig achter staat.

Tarieven
Voor de tarieven verwijzen we u graag door naar de pagina 'tarieven'. Heeft u een minimum inkomen, dan gaan wij in overleg met de betreffende gemeente om te kijken of u in aanmerking komt voor een vergoeding vanuit de bijzondere bijstand. In tegenstelling tot het beschermingsbewind is hiervoor geen wettelijke onderbouwing. Het hangt dus erg af van uw gemeente of u voor bijzondere bijstand in aanmerking komt.

Balans Financiële Zekerheid BV

Postbus 201
4190 CE Geldermalsen

Telefoon:      085 - 0645175
Whatsapp:  06 - 868 150 47
Email:           info@balansfz.nl

Telefonische bereikbaarheid:

Ma t/m do: van 09:00 uur tot 12:00 uur
Vr t/m zo: Gesloten

KVK:   73465445
BTW:  NL859541320B01
IBAN: NL79 RABO 0336 6757 39

© 2019 Balans Financiële Zekerheid BV     |     Privacyverklaring     |     Klachtenreglement    |     Ontwerp en realisatie: Janine Ontwerpt